Vyhľadávané riešenia zabezpečenia – Turnikety

Turnikety a výhody v skratke Turnikety umožňujú efektívny spôsob zabezpečenia vstupu osôb do objektov bez nutnosti veľkej investície, znižujú prevádzkové náklady na stráženie vstupu (redukujú potrebu fyzickej ochrany na vstupe do objektu), zaručujú kontrolovaný príchod/odchod osôb v relatívne krátkom čase, zabraňujú neoprávnenému vniknutiu do objektu. Nenahraditeľnou funkciou turniketov je aj tzv. „tailgating“- stav, kedy sa neoprávnená osoba snaží vstúpiť do objektu spoločne s oprávnenou osobou. Napr. pri hromadnom príchode zamestnancov do práce, kedy […]

Viac z článku...

Čo je to vlastne turniket?

Stručný popis turniketu Turniket je zariadenie, ktoré funguje ako brána cez ktorú môže v danej chvíli prejsť len jedna osoba. Zabezpečuje prechod osôb jednosmerne alebo obojsmerne. Ovládanie turniketu je prostredníctvom kontrolného prístupového systému, ovládania na diaľku alebo v príp. únikovej cesty z EPS (EPS- elektronická požiarna signalizácia). Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu či bránky do voľne otáčavej polohy, prípadne […]

Viac z článku...

Kontrola vstupu osôb do objektov alebo prečo turnikety?

Fyzická a objektová bezpečnosť Zabezpečenie kontroly vstupu osôb do objektov bolo (niekde ešte aj stále je) riešené klasickou vrátnicou s vrátnikom, strážnikom. Niekdajšie zapisovanie sa do návštevnej knihy, dochádzkové hodiny, tzv. „pichačky“ už v dnešnej dobe „informačných technológií“ nie sú „in“. Neustále sa zvyšujúce nároky na fyzickú a objektovú bezpečnosť, kladú vyššie požiadavky na strážne služby, príp. sa od takéhoto spôsobu zabezpečenia postupne upúšťa. Systémy na kontrolu vstupu do objektov Spoločnosti postupne nahrádzajú […]

Viac z článku...

Prenosný turniketový systém

Naša spoločnosť MOREZ GROUP a.s., Vám ponúka ako jedna z mála firiem na Slovenku, službu „Morez Rental Service“– prenájom vstupných turniketových systémov od jednoduchých turniketov až po kontajnerové vstupné brány. Tieto systémy sú vysoko efektívne a kompletne riešia riadenie vstup osôb do kontrolovaných priestorov. Poskytujú údaje o presnom počte osôb, čo je potrebné jednak z hľadiska evidencie zamestnancov, počtu osôb nachádzajúcich sa v objekte, v príp. nebezpečenstva (napr. požiar), ako aj pri kontrole platenia […]

Viac z článku...