Overovanie Covid pasov, inteligentná čítačka, termokamera, bezobslužnosť

Rozhovor Morez.sk s dátovým analytikom Milanom Gemerským ako zabezpečiť kontrolovaný vstup osôb, dezinfekciu či overenie platnosti Covid preukazu bez potreby prítomnosti obsluhujúceho personálu.

Bratislava, 12. januára 2022 (morez.sk/turniket.sk) – V porovnaní s prvou, druhou a treťou vlnou pandémie súvisiacej s vypuknutím ochorenia Covid-19 pozná Slovensko oveľa viac možností ako odolávať ďalšej vlne, ktorá sa spája so šírením variantu omikron a deltakron. „Väčšina odborníkov zastáva rovnaký názor v miere infekčnosti a miere intenzity nábehu ďalšej vlny. Omikron variant je niekoľko násobne infekčnejší, čiže nábeh ďalšej pandemickej vlny môže byť intenzívnejší,“ povedal dátový analytik Milan Gemerský v rozhovore pre MOREZ GROUP a.s..

-Vy ako dátový analytik starostlivo monitorujete vývoj pandémie Covid-19 vo svete už od začiatku. Ako možno charakterizovať situáciu dnes?-
Je nepopierateľným faktom, že pandémia súvisiaca so šírením vírusu Covid-19 patrí k najrozšírenejšiemu fenoménu, ktorému musí v súčasnosti čeliť celý svet. Výrazne zasiahla nielen ekonomický, ale aj politický a sociálny život.

-Ako je na tom so zvládaním pandémie Európska únia?-
Súčasná situácia už nie je taká hrozivá ako počas minulých rokov. Mnohé európske štáty dostali pandémiu pod kontrolu aj vďaka opatreniam na zastavenie jej šírenia aj prekonávania jej dôsledkov. V hre sú aj moderné technológie, ktoré uľahčujú zabezpečenie viacerých epidemiologických opatrení, ako napríklad turnikety, termokamery s čítačkou na overovanie Covid preukazov, či kamery na počítanie ľudí.

-Ktoré zariadenia zabezpečujú riadenie vstupu najefektívnejšie?-

Určite prenosné turnikety. Sú vyvinuté tak, aby zabránili prejsť osobe do akejkoľvek zóny bez potrebného povolenia. Turniket obsahuje čítačku BAR a QR kódov pre vstupenkový systém, čítačku QR kódov Covid pasov v digitálnej aj papierovej forme. Kódy dokáže spárovať s občianskym preukazom. Môže obsahovať aj počítadlo osôb pre vstup a výstup či termokameru pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška, dezinfekciu rúk.

-Má nejaké osobitné výhody oproti klasickým zariadeniam na riadenie vstupu?-

Systém dokáže počítať vstupy a výstupy pre jeden aj viacero turniketov a výstup možno vygenerovať na PC s monitorom. Spoločnosti tak môžu ušetriť prevádzkové náklady pri kontrole vstupu. Inteligentná čítačka dokáže prečítať aj pokrčenú vstupenku. V prípade evakuácie sa ramená turniketu uvoľnia do voľne otáčavej polohy, čím sa zabezpečí plynulé opustenie priestorov. Okrem toho je odolný voči klimatickým podmienkam.

-Čo v prípade ak sa chcú návštevníci podujatia na podujatie znovu vrátiť?-

Aj to systém rieši. Keďže systém sa využíva najmä na športových, kultúrno-spoločenských podujatiach, koncertoch, festivaloch, štadiónoch, sezónnych atrakciách, klziskách, výstavách, či konferenciách, možno v nastaveniach nastaviť modul vrátenia sa osoby na podujatie.

-Aké zaujímavé riešenia by ste ešte spomenul?-

Zaujímavé sú napr. turnikety s integrovanou dezinfekciou rúk, ktoré okremkontroly vstupu osôb zabezpečejú dezinfekciu rúk priamo pri prechode cez turniket. Majú zabudované 2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom. Softvér je kompatibilný s prístupovými systémami, obsahuje aj čítačku QR a BAR kódov. Umožňuje pripojiť termokameru, čítačku Covid pasov. Tieto technologické riešenia si možno aj prenajať, s možnosťou prenajatý systém pripraviť podľa požiadaviek, nainštalovať, uviesť do prevádzky a zaškoliť obsluhu.

-Môžu systém využívať aj výrobné prevádzky?-

Samozrejme. Využíva sa aj pri kontrole osôb vstupujúcich do obchodných centier, administratívnych objektov, priemyselných parkov či výrobných podnikov.

Ak chce návštevník vstúpiť do priestorov prevádzky alebo nejakého areálu, ktorého vstup je podmienený dokladom o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19, musí mať so sebou QR kód alebo certifikát s vygenerovaným kódom. Skenovanie QR kódov a povolenie vstupov pre návštevníkov je časovo náročný proces. Ako funguje princíp overovania EU Covid pasov v praxi?-

Každá spoločnosť musí overiť platnosť EU Covid pasu a spárovať ju s občianskym preukazom danej osoby. Existujú zariadenia, kde prebieha overenie platnosti spolu s detekciou telesnej teploty. Výhodou je kontrolovaný vstup osôb bez potreby obsluhy, a tým teda zníženie prevádzkových nákladov. Táto automatická online kontrola platnosti EU Covid pasu sa deje v digitálnej aj papierovej forme. K dispozícii je možnosť naskenovať QR kód o očkovaní, absolvovaní PCR/Ag testu danej osoby alebo prekonaní ochorenia Covid-19. Overenie následne prebieha prostredníctvom internetového pripojenia do EU databázy Covid certifikátov.

-Nie je možné QR kód EU Covid pasu nejako zneužiť? Mnohí ľudia skúšajú naskenovať QR kód inej osoby či predložiť nepravý QR kód.

Po naskenovaní zadnej strany občianskeho preukazu osoba naskenuje svoj Covid preukaz. Následne prebehne overenie platnosti Covid pasu a totožnosti s občianskym preukazom. Po overení platnosti QR kódu daného Covid certifikátu so spárovaním občianskeho preukazu môže systém zmerať telesnú teplotu termokamerou a následne povolí alebo nepovolí vstup osobe do objektu.

-Každý orgán má svoj vlastný kľúč digitálneho podpisu. Všetky tieto kľúče sú uložené v zabezpečenej databáze každej krajiny. Ako to funguje v praxi?-

Európska komisia vytvorila bránu, pomocou ktorej je v celej Európskej únii možné overovať všetky podpisy certifikátov. Osobné údaje držiteľa certifikátu bránou neprechádzajú, pretože to nie je nutné k overeniu digitálneho podpisu.

-Ako možno kontrolovať počet osôb v určitom objekte?-

Na uľahčenie kontroly aktuálneho počtu osôb nachádzajúcich sa v sledovanom objekte či priestore možno využiť kamery s počítaním osôb. Kamery sa inštalujú na vstupe a výstupe. Sú riadené prostredníctvom počítača, ktorý zobrazuje aktuálny súčet vstupujúcich a vystupujúcich osôb. Obsahuje rôzne funkcie, ako napríklad nastavenie maximálneho počtu osôb na podujatí, či alarm pri prekročení maximálneho počtu osôb.

-Kde všade možno využiť spomínané zariadenia?-
Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť vstup osôb so zvýšenou teplotou, dbať na dodržiavanie hygienických predpisov. Čiže najmä v rámci dodržiavania tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky. Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou, prípadne bez prítomnosti rúška, systém automaticky spustí zvukový alarm. Následne sa turniket zablokuje na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu bez potreby obsluhujúceho personálu.

-Pán Gemerský, ďakujeme Vám za rozhovor. Firme MOREZ GROUP a.s., prajeme veľa úspechov pri vývoji ďalších prínosných aplikácií. www.turniket.sk

Bezobslužná kontrola Covid pasu s občianskym preukazom, čítačka, termokamera – YouTube

Posted in Turnikety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.