Ako chrániť klientov v domovoch sociálnych služieb pred požiarmi?

Nie nadarmo sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Aj keď Vám možno toto príslovie znie ako klišé, napadlo Vám už niekedy, prečo sú elektrické požiarne signalizácie tak dôležité? Každý rok príde o život na Slovensku niekoľko stoviek ľudí práve pri požiaroch v obytných priestoroch. Pri požiari sa dym a smrteľné plyny šíria ďalej a rýchlejšie ako teplo. To je jeden z dôvodov, prečo väčšina obetí požiarov zomiera v dôsledku nadýchania sa dymu a toxických plynov, nie na popáleniny. Väčšina smrteľných prípadov požiarov vzniká práve vtedy, keď rodiny spia, pretože obyvatelia o požiari nevedia a nemajú dostatok času na to, aby unikli. Elektrické požiarne signalizácie stoja na stráži nepretržite a keď prvýkrát zaznamenajú dym, spustia prenikavý poplach. To často umožňuje ľuďom vzácny, ale obmedzený čas potrebný na útek.

Ku projektom nových stavieb vyplýva zo zákona povinnosť vypracovať aj požiarny plán s integrovaním elektrickej požiarnej signalizácie. Aj napriek tomu, že projekty starých budov takúto povinnosť nemali, zaznamenali sme zvýšený dopyt po dodatočnej inštalácii elektrickej požiarnej signalizácie v pôvodných budovách. V tomto prípade ide o minimálnu vstupnú investíciu, ktorá pomáha chrániť nielen veľké materiálne hodnoty, ale aj ľudské životy.

V súvislosti s ochranou a prevenciou života a zdravia klientov v domovoch sociálnych služieb pred požiarmi sa výrazne poukazuje na nedostatky týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany. Na mnohé nedostatky poukázala aj hovorkyňa komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska. „V zariadeniach s bariérami sa často na poschodiach nachádzajú imobilní klienti, ktorých prevoz na posteliach výťahom, ani na invalidných vozíkoch nie je možný ani za bežných okolností. Klienti sú preto permanentne vystavení hrozbe poškodenia zdravia pri neočakávaných živelných udalostiach. Často chýbajú aj signalizačné zariadenia pre imobilných klientov, ktorí k tomu, aby si privolali pomoc, musia kričať,“ tvrdí Elena Koritšánska.


Slovenská legislatíva vymedzuje:

  • definíciu elektrickej požiarnej signalizácie vo viacerých slovenských aj európskych normách EN 54-xx,
  • nevyhnutnosť inštalácie elektrickej požiarnej inštalácie do objektu prostredníctvom vyhlášky č. 94/2004 Z.z. a jej vlastnosti, podmienky prevádzkovania aj pravidelnej kontroly prostredníctvom vyhlášky č. 726/2002 Z.z.

Elektrickú požiarnu signalizáciu zaraďujeme v rámci požiarno-technických zariadení do skupiny požiarnych zariadení, ktoré slúžia na identifikáciu príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie. V niektorých prípadoch slúži aj na aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru.

Tento elektrický signalizačný systém obsahuje zvyčajne ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie ako aj napájacie zariadenie. Okamžité odhalenie požiaru v primárnych štádiách a automatické spustenie poplachu umožňuje zachrániť život, zdravie a majetok osôb včas a bez zbytočných strát.

Elektrické požiarne systémy nachádzajú uplatnenie v malých rodinných domoch aj veľkých administratívnych a priemyselných objektoch, či už interiérových alebo exteriérových.

Hlásič požiaru elektrickej požiarnej signalizácie obsahuje minimálne jeden snímač. Ten sleduje nepretržite alebo v opakovaných časových intervaloch situácie, ktoré môžu súvisieť s požiarom. Hlásič posiela ústredni minimálne jeden zodpovedajúci signál.

Požiarne hlásiče môžu byť tlačidlové alebo automatické. V prípade tlačidlových požiarnych hlásičov sa jedná o mechanickú manipuláciu, čiže človek musí určité tlačidlo zatlačiť. Automatické hlásiče automaticky reagujú na zmenu fyzikálnych parametrov (môžu byť tepelné, optické, dymové či ionizačné).

Elektrickú požiarnu signalizáciu možno rozšíriť o hlasovú signalizáciu požiaru, čím sa zabezpečí jednoduchá a pokojná evakuácia osôb z objektu napríklad prostredníctvom reproduktorov na chodbách či izbách. Hlasová signalizácia požiaru má výhodné uplatnenie najmä pre imobilných pacientov umiestnených v špecializovaných zariadeniach sociálnych služieb.  

Elektrickú požiarnu signalizáciu možno okrem iného nastaviť na otvorenie dverí v únikových chodbách objektu, čo napomáha plynulej evakuácii osôb. V praxi ide napríklad o uvoľnenie elektro magnetu na dverách, či uvoľnenie turniketov a iných bariér, ktoré zamedzujú plynulej evakuácii ľudí.

Veľmi užitočné je pred inštaláciou zistiť, koľko kruhových liniek inštalácia ústredne ponúka a koľko požiarnych hlásičov možno každej linke prideliť. V niektorých prípadoch sa jedná aj o viac ako 200 požiarnych hlásičov, čo je efektívne najmä pre rozsiahlejšie objekty ako sú priemyselné parky, výrobné podniky, a pod.

V súčasnosti možno prevádzku elektrickej požiarnej signalizácie zefektívniť využitím komunikačných prostriedkov, akými sú napríklad hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, prostredníctvom e-mailu alebo diaľkovo na externý dispečing prostredníctvom internetu.

Tím našich odborníkov Vám s realizáciou projektu elektrickej požiarnej signalizácie rád poradí a pomôže nastaviť špecifické požiadavky Vášho zariadenia.

MOREZ GROUP a.s.

Tel.: +421 37 655 74 11, morez@morez.sk, www.morez.sk, www.turniket.sk

Posted in Turnikety and tagged , , , , , , , , , , , .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.